Ładowanie strony ...

Rys historyczny

Herb NBRNasza grupa rozpoczęła swoją działalność wiosną 2006 roku. Wszystko wynikło z połączenia pomysłów władz miasta oraz lokalnej młodzieży - uczniów niepołomickiego liceum. Początkowa działalność opierała się na cyklicznych spotkaniach, na których poznawaliśmy tajniki ruchu rycerskiego oraz historię średniowiecza.

Rozpoczęcie efektywnej działalności umożliwiło nam uzyskanie dotacji z unijnego programu "Młodzież". W ramach tego programu odbywały się warsztaty, zapoznające nas z dawnym rzemiosłem, wyjścia muzealne, oraz wycieczki na średniowieczne zamki. Zdobyte umiejętności i wykonany w ramach warsztatów sprzęt pozwolił naszej grupie dalej się rozwijać.

W 2008 roku podjęliśmy decyzją o sformalizowaniu naszej dotychczasowej działalności i złożyliśmy wniosek o wpis do KRS jako stowarzyszenie i od 16 maja 2008 roku jako takie formalnie funkcjonujemy. Dzięki temu NBR startuje w "otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (NGO)". Dzięki uzyskiwanym funduszom, od 2009 roku prowadzimy darmowe warsztaty, podnoszące nasze umiejętności i kompetencje, poprawiające jakość używanego sprzętu oraz angażujące głównie młodzież. Warsztaty stanowią także formę prowadzonego przez nas naboru.

Naszym priorytetem jest współpraca z władzami miasta, innymi grupami rekonstrukcyjnymi, organizacja oraz udział w imprezach historycznych a także tych, o charakterze edukacyjnym. Ważny jest dla nas nieustanny rozwój grupy i podnoszenie prezentowanego przez nią poziomu.

Rys historyczny

Adres: Niepołomickie Bractwo Rycerskie
32-005 Niepołomice, ul. Mokra 14/6
NIP: 683 20 17 089
REGON: 12 06 99 501
KRS: 0000305996
Rachunek
bankowy:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
oddział w Niepołomicach
Nr rachunku: 56 86190006 0060 0625 6706 0001